Відповіді на запитання, з якими часто звертаються громадяни

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Як дізнатися про результат розгляду звернення?

У Центрі надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальних підрозділах особисто чи через уповноважену заявником особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства або за телефонним номером: +38 (032) 297-57-95 (інформаційна довідка міської ради).

Як потрапити на особистий прийом до посадових осіб Львівської міської ради та її виконавчих органів?

Особистий прийом громадян у Львівській міській раді проводиться згідно графіка прийому громадян керівниками Львівської міської ради та її виконавчих органів, затвердженого розпорядженням міського голови від 02.03.2017 № 73.

Відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівниками Львівської міської ради та її виконавчих органів, затвердженого розпорядженням міського голови від 03.04.2018 № 123, попередній запис громадян на особистий прийом проводиться працівниками Центру надання адміністративних послуг м. Львова.

В якій термін розглядається звернення?

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо до суду.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

Додаток ЦНАП у Google play
Додаток ЦНАП в App Store
2018-2020 © Розробка: Denys Design